• Zdravie
   • Dýchacia sústava
    • Vlhký kašeľ, vykašliavanie a zápaly
    • Suchý kašeľ
    • Zmiešaný kašeľ
    • Dutiny, zápaly a kašeľ
    • Test 1
    • Test 2
   • Urologické problémy a močové cesty
    • Prostata
    • Močové cesty a zápaly
    • Obličky a obličkové kamene
   • Kosti, svaly a kĺby
    • Pri dne
    • Kĺby, väzivá a šľachy
   • Šport
    • Svaly
    • Vytrvalosť a výdrž
    • Regenerácia
   • Imunita
    • Imunita a prechladnutie
    • Tradičné fytopreparáty
   • Hrdlo a ústna dutina
    • Hrdlo, ústna dutina a zápaly
    • Hrdlo, hlasivky a zachrípnutie
   • Vírusy, baktérie a parazity
    • Vírusy a baktérie
    • Parazity
   • Spánok a nervy
    • Spánok a nervy
    • Stres, nervozita, depresia a úzkosť
   • Trávenie
    • Trávenie, plynatnosť a nafukovanie
    • Žlčník, pečeň a žlčovody
   • Hormonálny systém
    • Menštruácia, hormóny a regenerácia
    • Menopauza, návaly tepla a psychika
   • Detoxikácia
    • Detoxikácia
   • Deti
    • Chuť do jedla
    • Spánok a nervy
   • Diabetes
    • Diabetes a zníženie hladiny cukru
   • Srdce, cievy a tlak
    • Vysoký tlak, srdce a cievy
   • On a Ona
    • Sexuálna vitalita, energia a svaly
   • Lymfatická sústava
    • Lymfatické cesty a zdurené uzliny
   • Zuby a ústa
    • Afty, herpes a parodontóza
   • Pamäť a vitalita
    • Pamäť, vitalita a energia
   • Štíhla línia a odvodnenie
    • Odvodnenie a chudnutie
   • Krvotvorba
    • Chudokrvnosť a nedostatok železa
   • Vlasy, nechty a pokožka
    • Vlasy, nechty, pokožka
   • Gemmoterapia
    • Stem Cell - Gemmoterapia
  • Vitamíny a minerály
   • Imunita a prechladnutie
    • Podpora imunity
   • Detoxikácia
   • Vírusy a baktérie
   • Šport
    • Magnézium
    • Kŕče
   • Kĺby, väzivá a šľachy
   • Vlasy, nechty, pokožka
   • Spánok a nervy
  • Sirupy
   • Suchý kašeľ
   • Vlhký kašeľ, vykašliavanie a zápaly
   • Zmiešaný kašeľ
   • Dutiny, zápaly a kašeľ
   • Hrdlo, ústna dutina a zápaly
   • Hrdlo, hlasivky a zachrípnutie
   • Imunita a prechladnutie
   • Vírusy a baktérie
   • Parazity
   • Spánok a nervy
   • Močové cesty a zápaly
   • Chudokrvnosť a nedostatok železa
   • Chuť do jedla
  • Ústne spreje
   • Hrdlo, ústna dutina a zápaly
   • Hrdlo, hlasivky a zachrípnutie
   • Vírusy a baktérie
   • Spánok a nervy
   • Odvodnenie a chudnutie
  • Bylinné kvapky a tinktúry
   • Vlhký kašeľ, vykašliavanie a zápaly
   • Suchý kašeľ
   • Dutiny, zápaly a kašeľ
   • Imunita a prechladnutie
   • Vírusy a baktérie
   • Trávenie, plynatnosť a nafukovanie
   • Žlčník, pečeň a žlčovody
   • Afty, herpes a parodontóza
   • Spánok a nervy
   • Stres, nervozita, depresia a úzkosť
   • Pamäť, vitalita a energia
   • Sexuálna vitalita, energia a svaly
   • Prostata
   • Vysoký tlak, srdce a cievy
   • Diabetes a zníženie hladiny cukru
   • Menštruácia, hormóny a regenerácia
   • Menopauza, návaly tepla a psychika
   • Močové cesty a zápaly
   • Obličky a obličkové kamene
   • Odvodnenie a chudnutie
   • Detoxikácia
   • Pri dne
   • Lymfatické cesty a zdurené uzliny
   • Stem Cell - Gemmoterapia
  • Liečivé byliny
   • Koreň
   • Kôra
   • Kvet
   • List
   • Plod
   • Semeno
   • Vňať
  • Bylinné zmesi
   • Imunita
   • Dýchacia sústava
   • Zápaly a bolesť
   • Diabetes
   • Spánok a nervy
   • Vylučovacia sústava
   • Srdce a cievy
   • Cholesterol
   • Trávenie
   • Hemoroidy
   • Ona a on
   • Kosti a svaly
   • Lymfatická sústava
   • Pamäť a vitalita
   • Štíhla línia
   • Pre deti
   • Pre tehotné a kojace
  • Aromatizované čaje
   • Čajová záhrada
   • Ovocné čaje
   • Bylinné čaje
  • Dezinfekcia
   • Dezinfekčné gély
   • Dezinfekčné prostriedky
  Výber produktov
  • Forma:
  • Filter: aróma a chuť:
  • Filter: pôvod kávy:
  • Filter: pôvod čaju:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • CH
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z

  Všeobecné obchodné podmienky

  Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej

  zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je NaturePharm, s.r.o., so sídlom ulica Slobody 352/148, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 47403136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,

  Vložka č. 25235/S (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na

  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Kontaktné údaje predávajúceho:

  NaturePharm, s.r.o., so sídlom ulica Slobody 352/148, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 47403136, zapísaná v Obchodnom

  registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 25235/S

  DIČ: 2023890913

  IČ DPH: SK2023890913

  Prevádzka:

  avropa.eu e-shop

  Telefón: +421 918 484 113

  Email: info@avropa.eu

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

  Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1

  Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  GLS General Logistics System Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom

  registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S

  1. Všeobecné ustanovenia

  1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú

  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu

  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok,

  budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

  Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na

  vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom

  Slovenskej republiky.

  1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na

  základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej

  zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich

  dohody.

  1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú

  prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym

  predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky

  akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

  1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej

  stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na

  kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

  2

  1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej

  republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,

  môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

  2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného

  formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,

  predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu

  a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

  2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané

  oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie

  doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky

  ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

  2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však

  akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

  2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka

  kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje

  informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene

  tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde

  má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do

  dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,

  IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

  2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe

  kupujúcemu.

  2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred

  odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,

  platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

  a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku

  komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

  obchodu predávajúceho,

  b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického

  obchodu predávajúceho a v čl. 0 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené

  na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s

  predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej

  podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 0 týchto obchodných a reklamačných

  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať

  sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 0 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo

  ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa

  vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto

  náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť

  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

  f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať

  tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,

  sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných

  3

  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

  predávajúceho,

  g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri

  uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných

  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto

  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

  elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na

  odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

  i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru

  predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon

  o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie

  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10

  týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

  elektronického obchodu predávajúceho,

  j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.

  5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po

  tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

  predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto

  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

  elektronického obchodu predávajúceho,

  l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623

  Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších

  zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,

  ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po

  predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej

  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných

  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,

  akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej

  stránke elektronického obchodu predávajúceho,

  o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu

  neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o

  podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

  obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

  na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy

  vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

  obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

  na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť

  predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva

  4

  pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

  predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na

  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického

  obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu

  predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na

  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je

  rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke

  elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

  sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému

  alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na

  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných

  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

  predávajúceho,

  u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto

  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

  elektronického obchodu predávajúceho,

  v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná

  po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke

  elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

  sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej

  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

  podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov

  podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie

  tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný

  tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

  3. Práva a povinnosti predávajúceho

  3.1. Predávajúci je povinný:

  a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,

  kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie

  a ochranu,

  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

  c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť

  kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.

  Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na

  odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky

  doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi

  predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar

  kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými

  podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné

  plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od

  5

  kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už

  uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní

  odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na

  ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote

  neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci

  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť,

  predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia

  odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

  4. Práva a povinnosti kupujúceho

  4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

  4.2. Kupujúci je povinný:

  a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

  b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na

  doručenie tovaru,

  c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými

  stranami.

  5. Dodacie a platobné podmienky

  5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je 5 pracovných dní.

  5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec

  kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil

  svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej

  dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote,

  kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

  5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie

  tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

  5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich

  bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite

  zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

  5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným

  doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním

  tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim

  alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným

  spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

  5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný

  prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej

  neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní

  tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu

  akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru

  kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie

  kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej

  ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

  5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom

  rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy

  neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na

  uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie

  tovaru na Miesto.

  6

  5.8. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu

  dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2 týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy

  predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia

  všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

  5.9. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti

  zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je

  kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný

  umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí

  zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže

  následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou

  a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru

  u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar

  s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

  5.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto

  obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už

  zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným

  prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

  6. Kúpna cena

  6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii

  objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia

  ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky

  kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej

  ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí

  kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru

  v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru

  alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na

  internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

  6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa

  považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej

  zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto

  a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený

  odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

  6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby

  nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

  6.7. Náklady na doručenie tovaru sú uverejnené v časti Doprava a platba.

  7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci,

  ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane

  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

  neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej

  kúpnej ceny za tovar.

  7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba

  splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť

  7

  tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom

  a kupujúci tovar neprevezme.

  8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

  odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti

  tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru

  alebo závažnosť vady.

  8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu

  nespôsobí závažné ťažkosti.

  8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako

  vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté

  práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné

  vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka

  (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §

  623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že

  umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu

  predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

  8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu

  uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach

  pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne

  predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

  8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto

  obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a

  informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu

  uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona v čase pred uzavretím kúpnej

  zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke

  elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky

  prečítať ich.

  8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

  elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  8.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru

  zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

  8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade

  s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu

  prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a

  reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného

  formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického

  obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na

  dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo

  uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň

  uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci

  má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv

  (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu

  zašle na jeho žiadosť predávajúci.

  8

  8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú

  splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

  a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

  b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

  c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto

  údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

  8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je

  pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto

  reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie

  obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.

  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je

  pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však

  predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany

  kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od

  doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom

  doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

  8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej

  forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný

  presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu

  vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho

  zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných

  podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom

  prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

  kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,

  najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí

  doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho

  zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť

  predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §

  623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob

  vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku

  reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie

  stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia

  reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno

  reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa

  uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od

  zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

  8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže

  predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného

  autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len

  odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od

  kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s

  odborným posúdením tovaru.

  8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju

  zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu

  môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie

  určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj

  všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok

  odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za

  9

  reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia

  tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova

  uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

  súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim

  upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená,

  musel vedieť.

  8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími

  technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

  a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do

  konca záručnej doby tovaru,

  b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

  c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou,

  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

  d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti

  o tovar,

  e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore

  s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania

  tovaru,

  f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

  g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

  h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou

  či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

  i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky

  pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.9 týchto

  reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak

  kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

  8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich

  spôsobov:

  a) odovzdaním opraveného tovaru,

  b) výmenou tovaru,

  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

  e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu

  vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom

  poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

  O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení

  reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp.

  prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

  8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená

  záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre

  zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade

  kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je

  odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

  10

  8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy

  tovaru.

  8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o

  výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto

  reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia

  nového tovaru, ale iba na nový tovar.

  8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho

  podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

  a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

  b) predávajúci vadný tovar vymení.

  8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných

  a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví

  odstránením vady.

  8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu,

  alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný

  ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto

  reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

  a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

  b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej

  ceny za tovar.

  8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení

  o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

  8.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej

  vady viac ako dva krát.

  8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch

  rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo

  a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných

  a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné

  uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

  8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

  nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

  9. Osobné údaje a ich ochrana

  9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade,

  ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu

  trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade,

  ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu

  sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať

  a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke

  elektronického obchodu v časti "Moje údaje".

  9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho

  parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

  údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie

  o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude

  v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej

  osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci

  11

  predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na

  plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby

  kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho

  marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách

  na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

  9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade

  s platnými právnymi predpismi SR.

  9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje

  kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

  9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach

  bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň

  zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu

  na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo

  na účel plnenia kúpnej zmluvy.

  9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky

  potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

  a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok

  preukazujúce totožnosť predávajúceho,

  b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

  c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim

  a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

  d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia

  objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

  e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý

  predávajúci sleduje, je priamy marketing,

  f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar,

  resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

  g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

  9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať

  spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich

  nebude obchádzať.

  9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce

  informácie:

  a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

  b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

  c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

  d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo

  tretia strana,

  e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

  f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej

  krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

  g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

  h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva

  na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti

  spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

  i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

  12

  j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo

  požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje,

  ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

  k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

  Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má

  právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada

  môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

  9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti

  vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto

  Nariadenia.

  9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých

  predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania

  v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie,

  predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia

  takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a

  nebudú spracúvať.

  9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť

  Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode

  9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho

  formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými

  prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

  9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci

  kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

  9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní

  osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté

  a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

  GLS General Logistics System Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná

  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S

  10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania

  zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej

  zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností

  predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení

  všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v

  lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke,

  predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný

  ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

  (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto

  bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už

  zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od

  zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

  10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.

  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri

  predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí

  služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak

  predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

  predaji na diaľku.

  13

  10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako

  je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,

  vlastností a funkčnosti tovaru.

  10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba

  s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,

  ktorý bol dodaný ako posledný,

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu

  alebo posledného kusu,

  c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia

  prvého dodaného tovaru.

  10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia

  lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti,

  že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou

  formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie

  od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané

  predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

  predaji na diaľku.

  10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných

  podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý

  tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo

  a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie,

  najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

  10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s

  kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady

  alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených

  v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu,

  ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od

  kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu

  alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar

  vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu

  týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na

  prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,

  nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

  10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez

  zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť

  kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou

  vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je

  povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok

  pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť

  predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním

  poverenej osoby.

  10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na

  prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil

  povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  14

  10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania

  s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť

  o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

  predaji na diaľku.

  10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci

  pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby

  kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

  10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený

  alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

  a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka

  v skutočnej výške

  b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do

  pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť

  predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru

  v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť

  od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

  mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

  alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo

  počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

   poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo

  s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že

  vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ

  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

  zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

  nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

  11. Záverečné ustanovenia

  11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú

  formu.

  11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových

  správ.

  11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

  ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o

  zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany

  spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení

  neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa

  domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o

  nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo

  dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu

  15

  podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o

  zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim NaturePharm

  s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná

  príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov

  vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke

  http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho

  riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  11.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie

  sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  11.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej

  zmluvy.

  11.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito

  obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom

  rozsahu s nimi súhlasí.

  16

  Príloha č. 1

  Formulár na odstúpenie od zmluvy

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  Nájdete ako prílohu v potvrdzujúcom e-maile pre objednávku.

  17

  Príloha č. 2

  Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou

  dopravcu prevezmete tovar.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto

  kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na

  adrese: NaturePharm s.r.o., Svätotrojičné nám 13, 963 01 Krupina.

  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako

  príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať

  vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení

  od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla].

  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom,

  resp. na inom trvanlivom nosiči.

  Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

  odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti

  s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa

  nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

  doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich

  úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do

  14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada

  bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s

  iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo

  po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom

  prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za

  zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru

  znášate Vy.

  Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty

  tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným

  spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

   

  Pre využívanie tejto funkcie je nutné sa registrovať. TU

  Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

  Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
  Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
  Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
  Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.avropa.eu